Seneste nyt - DF-Rudersdal

Gå til indhold

Hoved menu:

Seneste nyt

 
                                                                                                                              15. august 2018
 
Kære alle DF-medlemmer i Rudersdal,
 
En lille trist sommermeddelelse om ændringer i Dansk Folkepartis bestyrelse med virkning fra den 15. august 2018.

Erik Gissel Jensen trækker sig som formand for DF i Rudersdal grundet sygdom. I hans sted vil næstformand Peter von der Wehle fungere som formand indtil førstkommende ordinære generalforsamling i 2019.
Erik ønsker heldigvis at fortsætte i bestyrelsen som foreningens kasserer.

Som erstatning for Morten Hinsch indtræder suppleant Inge Rovang som bestyrelsesmed-lem. Morten og familien har valgt at flytte til Bornholm.  Her vil han så fremover velsigne øen med sit charmerende nærvær.  Og mon han dog ikke flytter sit medlemskab til Bornholmsafdelingen i nær fremtid.  Morten er jo ikke nogen hurtigløber, men han har så afgjort udfyldt en stor plads på foreningens udadvendte aktiviteter siden sit valg til lokalbestyrelsen.
En stor tak til Morten for hans indsats for DF-Rudersdal!  Vi vil savne dig!

I forbindelse med foreningens arbejde i de kommende år, hvor det er et folketingsvalg og et EU-valg, anmoder bestyrelsen om medlemmernes velvilje overfor ønsket om hjælp til de kommende valgaktiviteter.
 
Medlemmerne ønskes en rigtig god sommer!
 
De bedste sommerhilsner!                                                                                     
 
 
Erik Gissel Jensen                                                                          Peter von der Wehle
Kasserer og afgående formand                                                          Fung. formand
 
 

REFERAT
Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00
Administrationsbygningen Stationsvej 36, Lille sal,
3460  Birkerød
 
Dagsorden iflg. vedtægerne
Referent:
1. Valg af referent
               Erik Gissel Jensen
2. Valg af stemmetæller
               Morten Hinsch
3. Valg af dirigent
               Glen Madsen
 
Dirigenten fastslår at indkaldelsen er lovlig iflg vedtægerne § 4
 
Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.  
 
4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
               Formandens beretning taget til efterretning.

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabår,
   og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår
               Regnskabet taget til efterretning.

6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår
               Hovedbestyrelsens forslag på kr. 150,- vedtages

7. Indkomne forslag
               Der er ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af næstformand
               Peter von der Wehle, genvalgt.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Valgt blev: Charlotte W. Karu
Morten Hinchs blev genvalgt.

10. Valg af 2 suppleanter
                  1. supleant Inge Rovang
                  2. supleant Lonnie Stjernegaard

11. Valg af revisor og suppleant for denne
       Kirsten Jensen
Rev. suppl. Martin Bjørn Walentiner

12. Valg af 9 delegerede til årsmøde 2018
                  Se listen nedenfor

13. Eventuelt
                  Intet

 
Til godkendelse
          ..............................        ................................       ..................................   
        Erik Gissel Jensen              Peter von der Wehle           Bjarne Stjernegaard          
 
          ................................       …………………….           
        Morten Hinsch                   Charlotte W. Karu
 
 
 
Delegerede til Landsmødet 2018

Medlemsnummer            Navn
       
INDKALDELSE
Generalforsamling onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19.00
Administrationsbygningen Stationsvej 36, Lille sal,
3460  Birkerød
Dagsorden iflg. vedtægerne
Referent:
1. Valg af referent
2. Valg af stemmetæller
3
. Valg af dirigent

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.

4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabår,
   og forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår

6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår
 
7. Indkomne forslag                
 
8. Valg af næstformand

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
 
10. Valg af 2 suppleanter
 
11. Valg af revisor og suppleant for denne
 
12. Valg af 9 delegerede til årsmøde 2018
 
13. Eventuelt

REFERAT


Generalforsamling onsdag d. 08. marts 2017 kl. 19.00
Administrationsbygningen Stationsvej 36, 1. sal mødelokale 1,
3460 Birkerød

Dagsorden iflg. vedtægerne

Referent: Egj

1. Valg af referent.
Erik Gissel Jensen

2. Valg af stemmetæller.
Morten Hinsch
Lonnie Stjernegaard

3. Valg af dirigent
Peter von der Wehle

Dirigenten fastslår om indkaldelsen er lovlig iflg vedtægerne §§ 4

Generalforsamling
Foreningens generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til medlemmerne.

4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold
Formandens beretning er vedhæftet.

5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabår, Og
Forelæggelse af budget for det løbende regnskabsår.
Regnskab og budget godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
Hovedbestyrelsens forslag på kr. 150,- vedtages.

7. Indkomne forslag.
Der er ikke indkommet nogle forslag.

8. Valg af formand.
Valgt Erik Gissel Jensen

9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Valgt:
Kirsten Jensen
Gorm Friis Petersen
Bjarne Stjernegaard
Susan Rovang

10. Valg af 2 suppleanter . ?
Valgt:
Inge Rovang
Lonnie Stjernegaard

11. Valg af revisor og suppleant for denne.?
Valgt:
Revisor Irene Neibling
Revisorsup.Inge Rovang

12. Valg af 9 delegerede til årsmøde 2017
Se nedenstående liste

13. Eventuelt


Mødet sluttede kl. 20.30

Delegerede til Landsmødet 2017

Medl.            Navn                          Mailadresse

27624             Susan Rovang             susan@rovang.dk
30004             Inge Rovang               ir@df-rudersdal.dk
27906             Morten Hinsch            fantic1@live.dk
05293             Lonnie Stjernegaard    bjarne@stjernegaard.com
12169             Gorm Friis Petersen    ingen
04467             Bjarne Stjernegaard     bjarne@stjernegaard.com
30054             Peter von der Wehle     pw@df-rudersdal.dk
22633             Kirsten Jensen              kj@df-rudersdal.dk
08367             Irene Neibling               ini@bhn.dk


13475  Kommunalbestyrelsesmedlem  Erik Gissel Jensen
Kære medlem af DF i Rudersdal

Du indkaldes hermed til den

Ordinære Generalforsamling 2017
onsdag den 08. marts 2017 - kl. 19,00
i Administrationsbygningen, Stationsvej 36, 1. sal mødelokale 1, 3460  Birkerød

Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Valg af dirigent.

4. Beretning og drøftelse af foreningens forhold.
5. Aflæggelse og godkendelse af regnskab for det forløbne regnskabsår og forelæggelse af
   budget for det løbende regnskabsår.
6.   Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende regnskabsår.
7. Indkomne forslag. (Ingen forslag)

8. Valg af Formand  
Erik Gissel Jensen    (modtager genvalg)
9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer  
Kirsten Jensen (modtager genvalg)
Gorm Friis Petersen (modtager genvalg)
Bjarne Stjernegaard (modtager genvalg)
Inge Rovang (modtager genvalg)
10. Valg af 2 suppleanter.

11. Valg af revisor og suppleant for denne.
12. Valg af 9 delegerede til årsmødet.

13. Eventuelt (her kan intet vedtages)

Du har stemmeret, når du har været medlem af DF i minimum 4 måneder, - men du er bestemt velkommen alligevel!   Husk at medbringe kvittering for betalt kontingent.
Efter generalforsamlingen byder foreningen på et par stykker smørrebrød, øl /vand samt en kop kaffe.

Derfor bedes du tilmelde dig senest mandag den 06.03.2017 til formand Erik Gissel Jensen  på
Mobil 24 24 62 35 eller på mail egj@df-rudersdal.dk

Mange venlige hilsner og på gensyn.

Erik Gissel Jensen


 

Referat for opstillingsmøde d. 31-01-2017 i lille sal, Administrationsbygningen Birkerød
 
 Valg af Dirigent:               Peter Kofoed Poulsen, MF
 Valg af referent:               Kirsten Jensen
 Valg af stemmetæller:     Morten Hinsch, Nina Clarén trak sig senere, i stedet blev valgt Freddy Weiglin.
 
 
 
Opstillede kandidater:      Erik Gissel Jensen
                                             Peter von der Wehle
                                             Preben Bille Brahe
                                             Jan Erik Messmann            
                                             Philip Heimbürger
                                             Nina Clarén, meldte sit kandidatur på mødet.
 
 
Opstillingsform valgt ved afstemning:  Partiliste
Stemmefordeling;             Partiliste 14,  Sideordnet 5, og 1 undlod at stemme.

                                         Jan Erik Messmann, Preben Bille Brahe og Nina Clarén, trak sig på grund af
                 opstillingsformen.
 
Spidskandidat:                  Erik Gissel Jensen
 
Følgende kandidater:        Peter von der Wehle
                                               Philip Heimbürger
 
Bestyrelsen blev bemyndiget til at påføre yderligere kandidater.
 
Mødet sluttede kl. 20.30

Kirsten Jensen


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu