Læserbreve - DF-Rudersdal

Gå til indhold

Læserbreve

 
Debat: Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti radikaliserer og puster til hadforbrydelser
 
1/1
 
Elvir Abaz
 
19 jul. 2020 kl. 21:07
 
Elvir Abaz, Odense
 
 
Debat: Det er yderst bekymrende at være vidne til igangværende kyniske magtkamp mellem det kriseramte Dansk Folkeparti og fremadstormende Nye Borgerlige om de samme vælgere på den yderste højrefløj med danske muslimer som ufrivillige aktører og prygelknabe. Dansk Islamisk Trossamfund har for nylig indgivet en klage til Folketingets formand over Pernille Vermund (NB) og Morten Messerschmidt (DF) grundet deres dybt krænkende udtalelser om islam og muslimer. Udtalelserne, som ifølge islamisk trossamfund er i strid med værdighed ved forhandlinger, faldt i forbindelse med lovbehandling af et forslag om forbud mod muslimske bønnekald.
 
Pernille Vermund sammenlignede islam, underforstået danske muslimer, med ugræs og ukrudt, mens Messerschmidt havde udtalt, at antallet af muslimer, der udgør et problem i Danmark ikke er blevet mindre, men kun værre.
 
Ukrudt er som bekendt noget, man bekæmper og udrydder, hvorfor associationen til islam og muslimer er ikke til at tage fejl af. NB havde tidligere fremsat forslag om at fjerne anerkendelse af det muslimske trossamfund. Vermund kaldte i 2019 på nationalt tv en limousine chauffør med anden etnisk herkomst for "perker" og fastholdt sit brug af det racistiske og stigmatiserende ord som det mest naturlige i verden. Messerschmidt, som tidligere var dømt for racisme, fandt klagen fra Islamisk Trossamfund for forrykt og tilføjede, at ”islam er den største fjende, vi har i Danmark og i Vesten i øjeblikket”.
 
Dansk Folkepartis hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen hængte den 9. juli i år på sin Facebook-profil juristen i Udlændingestyrelsen Soma Mayel ud, hvor han betvivlede hendes loyalitet til Danmark. Henriksen mente, at det var undergravende for tilliden til udlændingestyrelsen, at Mayel der både har afghansk og dansk statsborgerskab kunne træffe afgørelser i sager om udlændinges opholdstilladelse. Mayel, som følte sig krænket på sin personlighed og faglighed, betegnede Henriksens udsagn som et grotesk angreb på embedsværket. Mistænkeliggørelse af selv velintegrerede og veluddannede danske muslimer, som har gjort alt det Danmark har bedt dem om, bakkes op af DF-partiformand Kristian Thulesen Dahl og ledelsen af partiet.
 
 
Før eller siden er S, V, SF, RV, LA og Enhedslisten i nød til klart og konsekvent at sige fra overfor racistiske demagoger fra NB og DF, hvis stigmatiserende hadretorik og diskriminerende krav aldrig kan tilfredsstilles og matches.
 
 
Anklager mod velfungerende danske muslimer om manglende loyalitet til det (danske) nationale fællesskab er som taget ud af en antisemitisk drejebog. Jøden er blot blevet erstattet af muslimen. Islamofobiske og muslimfjendtlige udsagn, som bliver fremført fra folketingets talerstol af DF og NB, vil aldrig nogensinde kunne bestå ”jødetesten”.
 
Jeg håber, at folketingets formand vil have grebet ind, hvis det var de danske jøder eller jødedommen, som blev sammenlignet med ukrudt.
 
Der er bydende nødvendigt, at andre folketingspartier snarest og utvetydigt begynder at tage afstand fra NBs og DFs farlige og radikaliserende retorik, som inspirerer og tilskynder marginaliserede individer til at begå vold og hadforbrydelser mod danske muslimer.
 
Før eller siden er S, V, SF, RV, LA og Enhedslisten i nød til klart og konsekvent at sige fra overfor racistiske demagoger fra NB og DF, hvis stigmatiserende hadretorik og diskriminerende krav aldrig kan tilfredsstilles og matches.
 
 
KRONIK om muslimers adfærd i Danmark

Opgør med Islam                                                                           03.10.2020

I alle vestlige lande, hvor der findes en gruppe migrerede muslimer, har flertallet taget landet til sig. De lever tilfredse med tilværelsen og er dagligt med til at øge værtslandets BNP og velfærd.
 
Dagligt ser man i medierne også adskillige indlæg om ikke lovmedholdelige aktiviteter forårsaget af et mindretal af danskboende muslimer.
I alle verdens ikke-muslimske lande findes der altid grupper af muslimer, som bevidst forsøger at modarbejde værtslandet!
Hvorfor stoppes de uvelkomne Islamister ikke af de tilfredse muslimer? Hvor er forældrenes indflydelse på de banderelaterede voldsudøvere? Hvor er myndighedernes indsats mod banderelateret vold og mord? Hvornår kan politi, brand og redning problemfrit køre ind i Vollsmose i Odense uden ekstra politibeskyttelse? Kan man i Danmark overhovedet udtale sig frit om den muslimske enklave uden problemer med krænkelsesparate muslimer?
Hvorfor finder danskerne sig i denne nedværdigende behandling?
Hvorfor findes der ikke et eneste vestligt land, hvor muslimerne ikke konstant føler sig krænkede, misforståede og nedgjorte og samtidig stiller store økonomiske krav - i Danmark årligt ca.  36. mia. kr.

Modsat alle andre religioner i Danmark, som lever her i fredelig sameksistens, og som ernærer og klarer sig selv, findes den muslimske befolkning, hvoraf en del kommer som flygtninge fra krigshærgede lande med en meget anderledes moralkodex.
Men da Danmark altid har modtaget andre folkeslag særdeles gavmildt, opstod der hurtigt en uønsket menneskesmuglingsaktivitet af velfærdsmigranter fra MENA-landene! Dette er absolut ikke ønskeligt! Specielt fordi den forsøgte integrationseksersits overfor velfærdsmigranterne er fejlet totalt!

Grundene hertil kan være mange, men den åbenlyse hovedårsag er Islam! Muslimerne påstår, at Islam er ’Fredens religion’! Men Koranen fremstår som noget ganske andet: »Dræb de vantro hvor I finder dem, 2:191«, »Lemlæst og korsfæst de vantro, hvis de kritiserer Islam!
Ingen af disse opfordringer synes at målsætte en fredelig sameksistens!
Findes lignende citater i Biblen? Ja, men ikke så arge!
Koranen beskriver også, at muslimer har pligt til omdanne »det korrupte samfund til et Islamisk samfund« og har pligt til »at kultivere det Islamiske samfund og undgå påvirkning fra vantro«. Muslimer har pligt til at forsøge at udskifte Grundloven med Sharialoven!
 
Når man ved det, står det klart, at muslimernes mål er en Islamisering af dansk suverænitet og folk! Endemålet er et muslimsk dansk kalifat.
Profeten og Sharialoven overtrumfer Grundloven, og muslimerne betragter generelt danskerne, som forsørger dem, som »urene«.
Islam skal ikke tilpasse sig demokratiet - demokratiet skal tilpasse sig Islam! Muslimerne får stor støtte hertil af venstrefløjspartierne og de Radikale!
Vil en velorienteret dansk befolkning stiltiende acceptere en stadig forøget muslimsk indflydelse her i landet?
 
En tidligere muslim - C. K. Yucel - mener, at dele af Islam er uhyre farlig! Børn indoktrineres massivt af Islam på bl. a. koranskoler! De lærer, at det »nuværende liv« kun er en prøve før det »rigtige liv«, som venter efter døden. Og eneste rigtige religion er Islam, som tillader muslimer at lyve, hvis det hjælper Islam eller dem selv!
Det 7. århundredes ideologiske religion Islam er plantet dybt i alle muslimers hjerne!
Eksempelvis har det ført til, at et ungt muslimsk bandemedlem fra Belgien, som mødte de forkerte mennesker det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, efterfølgende rejste til Syrien, hvor han dekapiterede mennesker i Islams navn!
 
I Odense er skadestuen flere gange - i.f.m opgør mellem to invandrerbander - blevet angrebet, så ansatte og patienter måtte låse sig inde. Senest døde en ung mand, da han uheldigvis befandt mellem to vildt skydende indvandrerbander!

 
 
Derfor må der handles - NU!
 
Politiet/PET/FE må hjælpes til at opnå større kontrol over de enkelte bander - inkl. de muslimske! En ulovliggørelse af de individuelle bander påhviler Folketinget!
De muslimske migranter her i landet skal påbydes at assimilere sig - og dermed øge integrationen! Ønsker man ikke det, skal man forlade landet snarest!
Kriminelle migranter og asylanter skal udvises fra landet efter første dom! Afviste asylanter skal tvinges til at forlade landet straks! Endvidere skal de vende tilbage til hjemlandet, når det igen er muligt! Og generelt skal muslimer i Danmark opføre sig mindre krænkelsesparate, når de oplever en ikke provokerende sort dansk humor.
Alt dette er der 36 mia. gode grunde til!
 
 
Peter von der Wehle
 
Formand DF Rudersdal
Langebjerg 4, 2. th.
2850 Nærum
Tilbage til indhold