Kommunevalg - DF-Rudersdal

Gå til indhold

Hoved menu:

Kommunevalg

Diverse VALG
Valgfolder fra Kommunalvalget 2017
(Side 1 og 4 samt nedenunder side 2 og 3)
Indkaldelse til Opstillingsmøde til Kommunalvalget

Opstillingsmødet afholdes Tirsdag den 31. januar 2017 - kl. 19.00
Administrationsbygningen, lokale 1, Stationsvej 36, 3460  Birkerød


Dagsorden

1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Peter Kofod Poulsen, MF

2. Valg af referent: Bestyrelsen foreslår Kirsten Jensen

3. Valg af 2 stemmetællere:

4. Opstillet er:
1.  Erik Gissel Jensen, Medl. af Kommunalbestyrelsen
2.  Peter von der Wehle
3.  Bjarne Stjernegaard
4.  Preben Bille Brahe
5.  Jan Erik Messmann
Er der flere, der ønsker opstilling?
       

5. Valg af opstillingsform: Bestyrelsen har på et møde d. 16. nov. 2016 enstemmigt valgt at pege på Partilisteopstilling

6. Valg af Spidskandidat: Bestyrelsen peger enstemmigt på Erik Gissel Jensen
- Andre, der ønsker opstilling som spidskandidat?

         
7. Valg af øvrige kandidater: Vælges jf. Dansk Folkepartis valgregler (se nedenfor)

8. Eventuelt.
Dansk Folkepartis valgregler jf. vedtægternes § 8:
(relevante afsnit)

Ved afstemninger til opstillingsmøder til kommunalbestyrelsen afgøres rækkefølgen  af kandidaterne på følgende måde:

1. afstemning: Der stemmes om, hvem der skal indtage 1. pladsen. Der skrives 1 navn på stemmesedlen. Såfremt en af de foreslående kandidater har fået absolut flertal, er den pågældende valgt. Såfremt ingen kandidat har opnået absolut flertal, foretages en ny afstemning mellem de to kandidater eller ved stemmelighed de kandidater, der har opnået flest stemmer.

2. afstemning: Der stemmes om, hvem der skal indtage pladserne 2, 3 og 4. Der skrives 2 navne på stemmesedlen. De af kandidaterne, der har fået flest stemmer, er valgt.

3. og afsluttende  Der stemmes om de resterende pladser. Der skrives 1 person
afstemning: mindre på stemmesedlen end det antal personer, der mangler at blive valgt - dog maksimum 5 personer.

Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

Formandsvalg og kandidatvalg skal, hvor mere end en person bringes i forslag, ske ved skriftlig afstemning.

Opstillingsformen (sideordnet eller partiliste) til kommunevalg besluttes på opstillingsmødet før 1. afstemning finder sted.


Tilbage til indhold | Retur til hoved menu